Drahé dámy, milí pánové,
jako každý rok v čase adventním, připravuje Praha přátelské setkání příznivců lolita stylu. Přesný čas a místo bude upřesněno. Stejně tak skupina pořádající tento večírek není 100% pevně ustanovena (resp. se rýsuje). V minulých letech jsme nabraly nové zkušenosti a doufáme, že i letos se všechny setkáme v přátelském duchu, abychom oslavily advent a další překrásný rok. V plánu je samozřejmě občerstvení, útulnější venue (velké prostory se neosvědčily), nenáročný program ve vánočním duchu. Děkujeme samozřejmě všem dívkám i pánům za podnětné připomínky, návrhy a s nadšením přivítáme každého, kdo by se k organizaci chtěl připojit, neboť je časově i finančně náročná. Vzaly jsme si k srdci vaše připomínky z let minulých a upřímně doufáme, že letos bude vše ještě o 10 000 % lepší. Mějte prosím na mysli, že advent je čas usmíření a pokoje.

S láskou a přátelstvím za pražské lolity

Lyrel (byť stále nováček)